Realizacja i wysyłka

 

Zamówienia można składać na 3 sposoby:

- poprzez kontakt telefoniczny- bezpośrednio u konsultanta w godzinach 8:00-16:00
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bekerfarb.pl
- poprzez zakup bezpośredni na stronie sklep.bekerfarb.pl

Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz listy elektroniczne o wątpliwej treści nie będą rozpatrywane. W przypadku braku akceptacji zamówienia przez sklep w terminie 5 dni, zamówienie uznaje się za nieważne.

Sklep prowadzony przez firmę BEKERFARB nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki (* dotyczy przedpłaty na konto).

Do każdej przesyłki dołączony zostaje dokument sprzedaży, będący pierwszorzędnym dokumentem uprawniającym do korzystania z prawa gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru.

Firma BEKERFARB wystawia faktury VAT na życzenie Klienta. Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia dopisać lub poinformować o tym obsługę sklepu podając dane firmy. Faktury VAT nie wystawiamy po zrealizowaniu zamówienia. Zamówione towary są dostarczane na adres do wysyłki, zależnie od wyboru Klienta - za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty wysyłki zależą od wagi towaru i widnieją na stronie z pełnym opisem.

Zapłaty za towar dokonać można za pomocą przedpłaty na konto.

Klient ma możliwość w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji pieniężnych na konto bankowe, zaś wysyłka odbywa się w ciągu 24h od daty wpływu tych środków.