Najczęściej kupowane

Ostatnio przeglądane

Tylko online

PAKIET - MALOWANIE + LAKIEROWANIE

Nowy

                   

Uwaga!

Ze względu na mnogość czynników mających znaczenie przy doborze odpowiedniej technologii posadzkowej wycena pakietu technologicznego odbywa się w konsultacji z naszym technologiem.

Więcej szczegółów

MALOWANIE + LAKIEROWANIE

WYKOŃCZENIE: GŁADKI POŁYSK

DO UŻYTKU: DIY/PROF

ZASTOSOWANIE:
 WEWNĘTRZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ: GARAŻE, WARSZTATY

PAKIET ZAWIERA:

Farba Epoksydowa - EPOBODEN TC WB
Żywica Poliasparginowa - POLBODEN LAKIER UV


JAK UZYSKAĆ?

Wymagania dot. kondycji powierzchni

Wszystkie podłoża (nowe i stare) muszą mieć stabilną konstrukcję, być suche i pozbawione zaschniętego mleczka cementowego oraz luźnych cząstek. Należy oczyścić podłogi z oleju, smaru, śladów gumy, plam farby i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Po przygotowaniu powierzchni wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna przekraczać 1,5 N/mm2.  


Preferowanymi metodami przygotowania podłoża jest piaskowanie lub śrutowanie, czyszczenie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, szlifowanie lub usuwanie powłok (w tym konieczne czynności następcze).


(POWŁOKA CIENKOWARSTWOWA) Pierwszą warstwę (grunt) należy rozcieńczyć wodą do 10% i nakładać wałkiem z krótkim włosiem. Nakładać w stałej lub spadającej temperaturze otoczenia, gdyż zmniejszy to ryzyko tworzenia się pęcherzyków w wyniku rozprężania powietrza uwięzionego w betonie. 

 

Produkt:         EPOBODEN TC WB - Farba Epoksydowa

Zużycie:          0,15-0,2kg/m2

Narzędzia:     Wałek lub natrysk hydrodynamiczny

 

Wymagania: Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 6% (sprawdzić np. za pomocą urządzenia do pomiaru wilgotności). Powierzchnia podłoża musi być odpylona a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.

 

(POWŁOKA CIENKOWARSTWOWA) Na potrzeby drugiej warstwy produkt jest gotowy do użycia. Należy unikać suchych powierzchni brzegowych i przy zakładkach pracować na mokro, gdyż w przeciwnym razie na wykończonej powłoce widoczne będą ślady wałka.

 

Produkt:         EPOBODEN TC WB -  Farba Epoksydowa

Zużycie:          0,2-0,25kg/m2

Narzędzia:     Wałek lub natrysk hydrodynamiczny

 

Wymagania: Powierzchnia po gruntowania musi być wyschnięta a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.

 

(POWŁOKA CIENKOWARSTWOWA) Wylewana na przygotowane podłoże i rozprowadzana  pacą gumową.

 

Produkt:         POLBODEN LAKIER UV - Żywica Poliasparginowa 

Zużycie:          0,1-0,125kg/m2

Narzędzia:     Paca gumowa

 

Wymagania: Aplikowana powierzchnia musi być w pełni wyschnięta i wolna od zanieczyszczeń, a temperatura posadzki musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.


OPIS TECHNOLOGII