Najczęściej kupowane

Ostatnio przeglądane

Tylko online

PAKIET - APLIKACJA ŻYWICY WODNO EPOKSYDOWEJ + LAKIEROWANIE

Nowy

               

Uwaga!

Ze względu na mnogość czynników mających znaczenie przy doborze odpowiedniej technologii posadzkowej wycena pakietu technologicznego odbywa się w konsultacji z naszym technologiem.

Więcej szczegółów

APLIKACJA ŻYWICY WODNO EPOKSYDOWEJ + LAKIEROWANIE
 

WYKOŃCZENIE: DELIKATNA FAKTURA W POŁYSKU

DO UŻYTKU: DIY/PROF
ZASTOSOWANIE: WEWNĘTRZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ: MAGAZYNY, OBSZARY PRZEMYSŁOWE NARAŻONE NA MAŁE LUB ŚREDNIE OBCIĄŻENIA, GARAŻE, PARKINGI 

PAKIET ZAWIERA:
Grunt pod Żywicę poksydową - EPOBODEN WB Primer
Żywica Epoksydowa Samopoziomująca - EPOBODEN WBSLF
Żywica Poliasparginowa - POLBODEN LAKIER UV


JAK UZYSKAĆ?

Wymagania dot. kondycja powierzchni

Wszystkie podłoża (nowe i stare) muszą mieć stabilną konstrukcję, być suche i pozbawione zaschniętego mleczka cementowego oraz luźnych cząstek. Należy oczyścić podłogi z oleju, smaru, śladów gumy, plam farby i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Po przygotowaniu powierzchni wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna przekraczać 1,5 N/mm2.  

(POWŁOKA >1mm) Preferowanymi metodami przygotowania podłoża jest piaskowanie lub śrutowanie, czyszczenie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, szlifowanie lub usuwanie powłok (w tym konieczne czynności następcze). Wszystkie podłoża (nowe i stare) muszą mieć stabilną konstrukcję, być suche i pozbawione zaschniętego mleczka cementowego oraz luźnych cząstek. Należy oczyścić podłogi z oleju, smaru, śladów gumy, plam farby i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Po przygotowaniu powierzchni wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna przekraczać 1,5 N/mm2.  

(POWŁOKA >1mm) Nakładać w stałej lub spadającej temperaturze otoczenia, gdyż zmniejszy to ryzyko tworzenia się pęcherzyków w wyniku rozprężania powietrza uwięzionego w betonie. Po wymieszaniu nakłada się na przygotowane podłoże, rozprowadzając go pacą gumową lub wałkiem.

 

Produkt:         EPOBODEN WB Primer - grunt pod żywicę epoksydową

Zużycie:          0,3-0,8kg/m2

Narzędzia:     Wałek lub paca gumowa

 

Wymagania: Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 6% (sprawdzić np. za pomocą urządzenia do pomiaru wilgotności). Powierzchnia podłoża musi być odpylona a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.

 

(POWŁOKA >1mm) Po wymieszaniu powłoka jest nakładana na przygotowane podłoże za pomocą pacy zębatej lub rakli. Rozmiar zębów należy dobrać odpowiednio do wymaganej grubości warstwy (dopilnować, by nie przekroczyć maksymalnej zalecanej wydajności krycia). W celu usunięcia pęcherzyków powietrza bezpośrednio po nałożeniu przewałkować wałkiem z kolcami.

 

Produkt:         EPOBODEN WBSLF - żywica epoksydowa samopoziomująca

Zużycie:          2,5-3kg/m2

Narzędzia:     Paca zębata lub rakla, wałek z kolcami

 

Wymagania: Powierzchnia po gruntowania musi być wyschnięta a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.

 

(POWŁOKA >1mm) Wylewana na przygotowane podłoże i rozprowadzana pacą gumową.

 

Produkt:         POLBODEN LAKIER UV -żywica poliasparginowa 

Zużycie:          0,1-0,125kg/m2

Narzędzia:     Paca gumowa lub wałek

 

Wymagania: Aplikowana powierzchnia musi być w pełni wyschnięta i wolna od zanieczyszczeń, a temperatura posadzki  musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.


OPIS TECHNOLOGII